Begrafenis in Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Utrecht

Begrafenisondernemer Van Tellingen kan begrafenissen verzorgen op elke begraafplaats in Nederland. In uw geboorteplaats, woonplaats, of op dezelfde begraafplaats als waar uw ouders begraven zijn, of juist in een dorp dat een bijzondere betekenis heeft. Een concrete plek, een laatste rustplaats, om in ere te houden. Het is allemaal mogelijk.

Voor een aantal mensen is de keus niet moeilijk. De één weet het zeker: Ik wil begraven worden. Maar een ander twijfelt. Sommigen vinden het een principiële afweging. Op religieuze grond kunt u uitleggen dat ‘een begrafenis’ bij u past, bij uw levensovertuiging, dat u daarom kiest om begraven te worden. En het zijn eerlijke redenen voor een begrafenis. Redenen die kunnen rekenen op respect en begrip bij uw nabestaanden.

Niet op elke begraafplaats is een aula te vinden waar u een afscheidsdienst kan houden, of de aula is niet groot genoeg voor het aantal verwachtte personen. Neem hierover gerust contact op met ons, wij kunnen u informeren over de mogelijke alternatieven.

Soorten graven

Op de meeste begraafplaatsen in Nederland heeft u de keuze uit verschillende graven:

  • Algemeen graf (huur graf)
  • Particulier graf (eigen graf)

Begrafenis in een algemeen graf

Er bestaan meerdere mogelijkheden wat betreft het graf. Bij een algemeen graf gelden diverse beperkingen. Zo worden in één graf meerdere (meestal drie) overledenen begraven en is de looptijd tien jaar, zonder mogelijkheid tot verlengen. Hierna mag de eigenaar van de begraafplaats het graf ruimen. De graflegging vindt plaats op chronologische volgorde van overlijden, u komt dus in de regel niet bij uw familie in een graf te liggen. De standaardafmeting van de gedenkplaat is gewoonlijk 50 x 50 cm., aangezien er meerdere gedenkplaten op hetzelfde graf komen. Kortom, bij een algemeen graf zijn de keuzemogelijkheden beperkt. De kosten daarentegen zijn aanzienlijk lager dan bij een ‘eigen’ graf.

Begrafenis in een particulier graf

Bij een particulier (‘eigen’) graf is de looptijd langer, meestal twintig jaar, maar dit verschilt per begraafplaats. Er is vaak ruimte voor twee of drie overledenen (bijvoorbeeld familieleden). Na afloop van de huurperiode kan de huur (meestal per tien jaar) verlengd worden. Er wordt niet zonder toestemming geruimd.

Een particulier graf is duurder: u betaalt de begraafrechten (het zogenoemde ‘uitsluitend recht op een graf’), de begraafkosten (voor het openen en het sluiten van het graf) plus een jaarlijks bedrag voor onderhoud van de begraafplaats. De kosten zijn bij iedere gemeente verschillend.

Bij veel begraafplaatsen kunt u een eigen plekje uitkiezen voor een particulier graf (eigen graf). U kunt een afspraak maken bij de desbetreffende begraafplaats.

Natuurbegraafplaatsen

Begraafplaats Zeist

Voorbespreking

Het is verstandig om van te voren over een uitvaart na te denken. Zo komt u straks niet voor onverwachte beslissingen te staan.

Vraag nu een gratis en vrijblijvend voorgesprek aan.

Aanvragen

Mijn wensenboekje

Leg uw wensen rondom uw uitvaart zelfstandig vast in een ‘mijn wensenboekje’.

Deze kunt u hieronder gratis en vrijblijvend opvragen.

Aanvragen