Nieuwe Algemene Begraafplaats Driebergen

Aan de Traaij 301 te Driebergen ligt de Nieuwe Algemene Begraafplaats. Mocht u hulp willen bij het regelen van een begrafenis in Driebergen dan kunt u dag en nacht contact opnemen met begrafenisondernemer van Tellingen via telefoonnummer 030-6913138. Wij kunnen bij u langs komen om alle mogelijkheden met u door te nemen.

Wij staan dag en nacht
voor u klaar

030-6913138

Aula

De begraafplaats van Driebergen aan de Traay beschikt over een aula waar een plechtigheid kan worden gehouden, in deze aula zijn er 100 zitplaatsen. De aula is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten, desgewenst met orgelspel of mechanische muziek.
De aula is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School naar ontwerp van gemeentearchitect H.E. van Amerongen.

Begraafplaats Driebergen is in 1930 aangelegd in het bos ten noorden van het dorp. Achter de monumentale entree ligt de aula. De begraafplaats zelf is grotendeels symmetrisch opgezet met afwisselend rechte vakken met gazons, lange zichtassen en slingerende bospaden. Het is een echte groene begraafplaats met hoge bomen van diverse soorten.

Begraafplaats Driebergen

Bijzondere graven op begraafplaats Driebergen

Op de begraafplaats zijn tien oorlogsgraven waarvan zes van militairen die sneuvelden in 1940. De andere zijn graven van verzetsstrijders. Ook is er het graf uit 1959 te vinden van de Nederlands-Friese schrijver D. Th. Jaarsma.

Graven kopen

De gemeente geeft op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Driebergen nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf op begraafplaats Driebergen wordt uitgegeven voor 10 of 20 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij of zij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden.

De reguliere particuliere graven zijn bestemd voor 2 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden. Hiervoor geldt een maximum van 2 urnen per graf. Ook zijn er particuliere graven op een apart veld, speciaal bedoeld voor kinderen.

Voor tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Cremeren

Ook na een crematie is het mogelijk om op de nieuwe algemene begraafplaats in Driebergen een plek te vinden om uw dierbare overledene te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf of in een speciaal urnengraf. Het laten verstrooien van de as op het verstrooiveld is ook mogelijk.

Adres Nieuwe Algemene Begraafplaats Driebergen

Traaij 301, Driebergen-Rijsenburg