Nieuwe Algemene Begraafplaats Doorn

Aan de Oude Arnhemse Bovenweg 18 ligt de Nieuwe Algemene Begraafplaats van Doorn. Mocht er een dierbare van u zijn overleden en heeft u hulp nodig bij het regelen van de uitvaart neem dan gerust contact op met begrafenisondernemer van Tellingen. Wij kunnen bij u thuis langs komen om alle mogelijkheden met u door te nemen, neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 030-6913138.

Natuurbegraafplaats Doorn

Wij staan dag en nacht
voor u klaar

030-6913138

Eind 2015 is de gemeente Utrechtse Heuvelrug gestart met de uitgifte van natuurgraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn. Binnen de hekken van de begraafplaats zijn twee bospaden gemaakt en is ruimte gecreëerd voor 148 natuurgraven. Men kiest een plek in het bos en afgezien van een houten schijf of een kleine zwerfsteen gaat het graf op in het landschap.

Natuurlijk begraven is begraven op een manier die het milieu en de natuur niet of zo weinig mogelijk belast. Het natuurlijk karakter (en de beleving ervan) van de omgeving wordt minimaal beïnvloed.

Kosten Natuurbegraafplaats

Ordening en markering van de graven volgen het natuurgebied. Naast algemeen bosonderhoud is geen grafzorg of -onderhoud nodig. Uiteindelijk worden de graven geheel opgenomen in de natuur. Verstoring van de bodem en gebied wordt tot een minimum beperkt. Er is een gegarandeerde grafrust van 99 jaar. U krijgt dus niet na 20 jaar een rekening om het graf te verlengen. Ook hoeft u geen grafmonument aan te schaffen.

Lees verder…

Natuurbegraafplaats Doorn

Opbaren bij begrafenisondernemer van Tellingen in Doorn

Opbaren van de overledene kan bij u thuis of in een uitvaartcentrum, ook is er de mogelijkheid om in de aula van de begraafplaats Doorn uw dierbare op te baren. De begraafplaats van Doorn beschikt over een aula waar een plechtigheid kan plaatsvinden. De aula heeft 100 zitplaatsen en beschikt over een geluidsinstallatie, een scherm voor het tonen van foto’s en of video’s kan worden gehuurd.

Na de verbouwing is ook de Koningshof (naast de Maartenskerk) te Doorn geschikt voor zowel een plechtigheid als een condoleance. Voor grote gezelschappen is de Maartenskerk een uitstekende locatie.

Nieuwe Algemene Begraafplaats Doorn

Het grondvlak is opgezet met loodrechte hoeken en rechte lijnen. Geen slingerende paden, maar rechthoekige vakken met gazons bepalen het beeld van de begraafplaats.In 1958 is de Nieuwe Algemene Begraafplaats in gebruik genomen en in 2004 is aan de achterzijde een uitbreiding gerealiseerd. Het ontwerp van het oudste gedeelte is afkomstig van de architect W.C.J. Boer, die in tegenstelling tot de traditionele begraafplaatsen koos voor een functionalistische opzet.

Begraafplaats Doorn

Grafstenen vrijwel gelijk

De architect had als credo ‘Arm of rijk, na de dood is ieder gelijk’. Op deze begraafplaats zijn daarom alle grafstenen vrijwel gelijk. Niet alleen wat betreft de maatvoering, maar ook in het gebruikte materiaal, de marmersoort Bianco del Mare. Het levert een bijzonder beeld op dat vrij zeldzaam is. Om dit beeld te behouden zijn er aan het plaatsen van bloemen en objecten eisen gebonden op dit oude gedeelte van begraafplaats Doorn.

De nieuwe uitbreiding ligt in het bos aan de achterzijde van de begraafplaats. Hier liggen de graven aan slingerende bospaden en is er ruimte voor grafbedekking met een persoonlijke tint.

Graven kopen op begraafplaats Doorn

Op de begraafplaats kan men een graf kopen of een graf huren. Het is mogelijk voor niet ingezetenen van Doorn om op deze begraafplaats begraven te worden. Er worden op de begraafplaatsen van de Utrechtse Heuvelrug particuliere graven, urnengraven en -nissen en algemene graven uitgegeven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden. De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 of 3 personen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden. Ook zijn er particuliere graven op een apart gedeelte in het bos, speciaal bedoeld voor kinderen.

Cremeren

Ook na een crematie is het mogelijk om op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn een plek te vinden om uw dierbare overledene te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf, in een speciaal urnengraf of in een urnenmuur. Het laten verstrooien van de as op het verstrooiveld is ook mogelijk, evenals het plaatsen van een naamplaatje op een gedenkmuur.

Voor overige tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Adres Nieuwe Algemene Begraafplaats Doorn

Oude Arnhemse Bovenweg 18, Doorn