Natuurbegraafplaats Doorn

Eind 2015 is de gemeente Utrechtse Heuvelrug gestart met de uitgifte van natuurgraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn. Binnen de hekken van de begraafplaats zijn twee bospaden gemaakt en is ruimte gecreëerd voor 148 natuurgraven. Men kiest een plek in het bos en afgezien van een houten schijf of een kleine zwerfsteen gaat het graf op in het landschap.

Onder natuurbegraven wordt het volgende verstaan: ‘Het zichzelf teruggeven aan de natuur’. Er wordt op een wijze begraven die het milieu en de natuur zo weinig mogelijk belast en (de beleving van) het natuurlijk karakter van de omgeving minimaal beïnvloedt. Ordening en markering volgen uit de aard van het natuurgebied. Naast het algemene bos onderhoud is geen grafzorg of -onderhoud nodig. Uiteindelijk worden de graven geheel opgenomen door de natuur. Verstoring van de bodem en gebieden worden tot een minimum beperkt. Er is een gegarandeerde grafrust van 99 jaar.

Momenteel worden er geen nieuwe graven uitgegeven op Natuurbegraafplaats Doorn.

Wij staan dag en nacht
voor u klaar

030-6913138

GPS

De graflocatie wordt vastgelegd op basis van GPS coördinaten en een daaraan gekoppeld grafnummer. De gemeente stelt eenmalig de houten schijf, voorzien van naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene, ter beschikking. Alle overige grafversieringen zijn niet toegestaan. Het natuurlijk beeld van dit deel van de begraafplaats wordt op deze wijze behouden.

Boomschijf
Natuurbegraafplaats Doorn

Restricties

Om belasting van de bodem te voorkomen worden extra eisen gesteld aan de kist of lijkwade en aan de kleding van de overledene. Alles dient van natuurlijke, goed verteerbare materialen te zijn.

Aula

De aula van de begraafplaats is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten. Ze biedt ruimte voor 100 personen. Een opbaarruimte/familiekamer is aanwezig. Mochten nabestaanden toch een plek willen om hun geliefde overledene(n) te gedenken, dan bestaat de mogelijkheid om dit te doen bij de gedenkmuur, elders op de begraafplaats. Daar is ruimte voor het plaatsen van een naamplaatje en kunnen bloemen worden gelegd.

Verteerbare urn

Ook na een crematie is het mogelijk om op het natuurbegraafgedeelte van de Algemene Begraafplaats in Doorn een plekje te vinden. Men kan kiezen voor een natuurgraf, daarin is plaats voor maximaal zes verteerbare urnen.

Kosten Natuurbegraafplaats

Alle kosten worden in één keer betaald, uitgezonderd in geval van voorkoop. Een natuurgraf is een particulier graf, dat plaats biedt aan 1 lichaam of 6 urnen. Het wordt uitgegeven voor 99 jaar. De locatie kan van te voren uitgekozen en gereserveerd worden. Het grafrecht wordt op dat moment gevestigd en betaald. Zoekt u plek voor twee dan kan, op basis van beschikbaarheid, gekozen worden voor twee naast elkaar gelegen grafpercelen.

Adres Natuurbegraafplaats Doorn

Oude Arnhemse Bovenweg 1, Doorn