Algemene Begraafplaats Maarn

Aan de Jacob van Wassenaerlaan 2 te Maarn ligt in een bosrijke omgeving de begraafplaats van Maarn. Indien er een dierbare van u is overleden neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 030-6913138 . Begrafenisonderneming Van Tellingen neemt u alle praktische zorgen uit handen en regelt de gehele begrafenis voor u. Wij kunnen bij u thuis langs komen om alle mogelijkheden met u door te nemen.

Wij staan dag en nacht
voor u klaar

030-6913138

Opbaren bij begrafenisondernemer Maarn

Opbaren kan thuis, in een uitvaartcentrum of in de aula van de begraafplaats Maarn. De overledene kan hier meerdere dagen worden opgebaard met de mogelijkheid voor bezoeken en condoleances.

Aula

De Algemene Begraafplaats ligt aan de rand van Maarn. De aula dateert uit 1969 en is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten en biedt ruimte voor 100 personen. Er is een orgel in de aula aanwezig.

De begraafplaats in Maarn is in 1924 aangelegd naar ontwerp van architect J. Pothoven. In de paden- en hagenstructuur zijn de symbolen voor geloof, hoop en liefde opgenomen: een kruis, een anker en een hart. De graven liggen in gazonstroken langs overwegend rechte paden.

Begraafplaats Doorn

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij/zij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden.

De reguliere particuliere graven zijn bestemd voor 2 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden.

Cremeren

Ook na een crematie is het mogelijk om op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Maarn een plek te vinden om uw dierbare overledene te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf of in een urnenmuur.

Voor overige tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Bijzondere graven op begraafplaats Maarn

Op de begraafplaats zijn de graven van twee verzetsstrijders te vinden.

Begraven

In tegenstelling tot de andere algemene begraafplaatsen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug kent begraafplaats Maarn regels over wie er mag worden begraven of bijgezet op deze begraafplaats. De overledene moet op het moment van overlijden woonachtig zijn op het grondgebied van de voormalige gemeente Maarn en in de gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven. Het college van B&W kan hierop een uitzondering maken als de overledene volgens de gemeentelijke basisadministratie tenminste 15 jaar woonachtig is geweest op het grondgebied van Maarn, of als er andere dringende redenen zijn.

De gemeente geeft op de Algemene Begraafplaats in Maarn nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Adres Algemene Begraafplaats Maarn

Jacob van Wassenaerlaan 2, Maarn