Natuurbegraafplaats Den en Rust

Eeuwige rust
Een graf op natuurbegraafplaats Den en Rust betekent eeuwigdurende rust in de schoonheid van de natuur. Op een plek die bij je past. Bijvoorbeeld onder die mooie oude den of juist op die lichte, open plek waar de zon zo mooi door de bomen schijnt. Op de natuurbegraafplaats komen dood en leven in harmonie samen. Begraven in een biologisch afbreekbare kist of urn, wordt je lichaam onderdeel van de natuur. Zo kan uit de dood nieuw leven ontstaan: een mooie gedachte.

Een laatste rustplaats in het natuurgebied is ook echt een laatste rustplaats. Na het voldoen van de kosten voor de grafrechten, het graven van het graf op de dag van de uitvaart en eventueel de aanschaf van een gedenkteken, hoeft er nooit meer iets betaald of geregeld te worden. De graven worden ook niet geruimd.

Duurzaam begraven
Natuurbegraafplaats Den en Rust is een natuurgebied van het Utrechts Landschap in Bilthoven. Er wordt daarom grote zorg besteed aan het behouden van het natuurlijke evenwicht van het bos. Bijvoorbeeld door geen grote gedenktekens te plaatsen bij de graven. Het is belangrijk dat de natuur geen schade ondervindt van de begrafenis. Daarom moeten de urn of kist – maar ook de kleding, sieraden en eventuele grafgiften in de kist van de overledene – volledig composteerbaar zijn.

Er zijn drie soorten graven:

  • een klein urnengraf, voor 1 urn.
  • een groot urnengraf, voor in totaal 6 urnen.
  • of een graf, voor 1 overledene.

Uitsluitend bij een groot urnengraf en een graf is het mogelijk om een gedenkteken te plaatsen. Het verstrooien van as is niet mogelijk in het natuurgebied.

Afscheidsceremonie
Je bent vrij om je uitvaart vorm te geven zoals jij dat wilt, zolang de natuur daarbij niet verstoord of beschadigd raakt. Mensen van elke religie en levensovertuiging zijn welkom om afscheidsrituelen uit te voeren, mits de gebruikte materialen milieuvriendelijk zijn. Let er bijvoorbeeld ook op dat er geen harde geluiden gemaakt worden die de dieren kunnen verschrikken. Vanwege de ligging van de natuurbegraafplaats kun je eenvoudig gebruikmaken van de bestaande faciliteiten zoals de aula en condoleanceruimtes van begraafplaats en crematorium Den en Rust.

De natuurbegraafplaats bezoeken
Natuurbegraafplaats Den en Rust in Bilthoven is elke dag van het jaar geopend tussen zonsopgang en zonsondergang. Naast de bestaande bospaden is er één pad aangelegd dat zwevend boven de bosvloer over de natuurbegraafplaats slingert. Dit pad maakt het voor bezoekers mogelijk zich te oriënteren en de weg naar het graf terug vinden. Het graf is op enkele meters nauwkeurig te lokaliseren aan de hand van GPS-coördinaten. Deze coördinaten staan genoteerd in de grafakte.